Tisztelt Ügyfeleink!

 

Felhívjuk a figyelmet a Közösségi Vízumkódex (810/2009/EK rendelet) 2020. február 2-án hatályba lépő változásaira.

 

Az alábbiakban kiemeljük a szabályozás lényegesebb módosításait. A teljes szöveg elérhető a https://eur-lex.europa.eu/ internetes oldalon.

Új harmonizált vízumkérdőív kerül bevezetésre (amely ide kattintva elérhető)

Fogalommeghatározás:

elismert úti okmány: olyan úti okmány, amelyet az 1105/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat alapján egy vagy több tagállam a külső határok átlépése és a vízumok beillesztése céljából elismer;

tengerész: minden olyan személy, aki tengerhajózásban részt vevő vagy nemzetközi belvízi utakon hajózó hajón bármely minőségben alkalmazásban áll, szerződtetve van, vagy munkát végez;

elektronikus aláírás: a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*2) 3. cikkének 10. pontjában meghatározott elektronikus aláírás.

 

9. cikk – Kérelem benyújtásának gyakorlati lehetőségei

(1) „A kérelmeket legfeljebb hat hónappal, a tengerészeknek pedig feladataik ellátásához kapcsolódóan legfeljebb kilenc hónappal a tervezett látogatás megkezdése előtt lehet, illetve főszabályként legalább 15 naptári nappal a tervezett látogatás megkezdése előtt kell benyújtani. Indokolt, sürgős egyedi esetekben a konzulátus vagy a központi hatóságok lehetőséget adhatnak rá, hogy a kérelmeket a tervezett látogatás megkezdése előtti 15 naptári napos határidőn túl is be lehessen nyújtani.”

(4) A 13. cikk sérelme nélkül, a kérelmet az alábbiak nyújthatják be:

c) tagjaik nevében a szakmai, kulturális, sport- és oktatási egyesületek vagy intézmények.

(5) A kérelmező nem kötelezhető arra, hogy a kérelem benyújtása érdekében egynél több helyszínen jelenjen meg személyesen.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 15 napos benyújtási határidő be nem tartása esetén főszabály szerint nem befogadható a kérelem.

 

10. cikk – A kérelem benyújtásának általános szabályai

(1) „A kérelmezőnek a 13. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 13. cikk (7) bekezdésének b) pontja szerint a kérelem benyújtásakor személyesen kell megjelennie ujjnyomatvételre. E bekezdés első mondata és a 45. cikk sérelme nélkül, amennyiben lehetséges, a kérelmezők a kérelmüket elektronikusan is benyújthatják”

 

11. cikk – Kérelemnyomtatvány

(1) „Minden egyes kérelmezőnek az I. melléklet szerinti, kézzel vagy elektronikusan kitöltött vízumkérdőívet kell benyújtania. A vízumkérdőívet alá kell írni. A vízumkérdőívet kézzel, vagy ha a kérelem vizsgálatáért és a kérelemre vonatkozó döntés meghozataláért illetékes tagállam elismeri az elektronikus aláírást, elektronikusan kell aláírni. A kérelmező úti okmányában szereplő személyek külön vízumkérdőívet nyújtanak be. A kiskorúak az állandó vagy ideiglenes szülői felügyeletet gyakorló vagy a gyámságot ellátó személy által aláírt vízumkérdőívet nyújtanak be.”

(1a) „Ha a kérelmező elektronikusan írja alá a vízumkérdőívet, az elektronikus aláírásnak minősített elektronikus aláírásnak kell lennie a 910/2014/EU rendelet 3. cikkének 12. pontja értelmében.”

(1b) „A vízumkérdőív elektronikus változatának – amennyiben van ilyen – tartalma megfelel az I. mellékletben foglaltaknak.”

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarország egyelőre nem biztosítja a csak elektronikus benyújtás lehetőségét.

16. cikk – Vízumdíj

A vízumdíjak mértéke változott. A 2020.02.02-től érvényes vízumdíjakról honlapunkon a konzuli információk – konzuli díjak menüpontban tájékozódhat.

 

23. cikk – A kérelemről való döntés határideje

(2) „A határozathozatal időtartama egyes esetekben legfeljebb 45 naptári napra meghosszabbítható, különösen, amikor a kérelem további vizsgálatára van szükség.”

(2a) „A kérelmekről indokolt, sürgős egyedi esetekben haladéktalanul dönteni kell”.