Állampolgárság megállapítás

 

Az állampolgárság fennállásának vizsgálata

 

Ki kérheti a magyar állampolgársága megállapítását?

A magyar állampolgárság főszabályként a leszármazás elvén nyugszik. Azaz ha szülei vagy nagyszülei valamelyike magyar állampolgár, vagy az Ön születésekor az volt, Ön is valószínűleg az. Ez állampolgárság megállapítása iránti eljárással igazolható. Akkor is magyar állampolgár lehet, ha nem beszél magyarul.

Néhány kivétel ez alól (csak példák):

 • 1957. október 1. előtt a magyar állampolgár nő elveszítette a magyar állampolgárságát, ha külföldi állampolgárral házasodott össze.
 • 1957. október 1. előtt külföldi állampolgár apától és magyar állampolgár anyától született gyermek nem szerezte meg születéssel a magyar állampolgárságot. Ő maga nyilatkozattal visszaszerezheti a magyar állampolgárságot, de lemenői viszont csak honosítással (ha beszélnek magyarul).
 • Ha magyar állampolgár felmenője 1929. szeptember 1. előtt vándorolt ki Magyarországról, a lemenői valószínűleg nem szerezték meg a magyar állampolgárságot. Honosítással szerezhet állampolgárságot, ha beszél magyarul.

 

Hol nyújthatom be a kérelmemet?

Az állampolgársági kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, a postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük.

14 évet már betöltött kiskorú kérelmező esetén a kérelmet saját magának és szülőjének (törvényes képviselőjének) is alá kell írnia, így személyesen meg kell jelenniük. Kisebb gyermek nevében a szülő jár el, a gyermek jelenléte nem szükséges.

A kérelmet személyesen az Önhöz legközelebb eső képviseletünkön (Tunéziában Tuniszban) nyújthatja be, tiszteletbeli konzulnál viszont nem.

2023. március 4-től lehetősége van a kérelem elektronikus úton történő elindítására, melynek lényege az eljárás meggyorsítása. Az elektronikus ügyintézést a Konzinfo Ügysegéd (https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu) és a Konzinfo Start (https://konzinfostart.mfa.gov.hu) oldalakon indíthatja regisztráció és bejelentkezés után. Az így előkészített kérelmi nyomtatványt a konzuli tisztviselőnél személyesen kell leadni.

 

Mennyi az eljárás díja?

Az állampolgársági vizsgálat díjmentes, amennyiben állampolgársági bizonyítványt nem igényel. Általában nincs szükség állampolgársági bizonyítvány igénylésére, mivel az eljárás eredményeképpen személyi adatait rögzítik a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, ami az ahhoz hozzáférő magyar hatóságok eljárásában (pl. útlevél igénylésekor) bizonyítja a magyar állampolgárságot.

 

Milyen formanyomtatványt kell kitöltenem?

Az „Állampolgárság igazolása iránti kérelem nevű nyomtatványt. A nyomtatványt számítógéppel vagy kék tollal, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki. A kérelem fejléce után húzza alá, hogy kér-e állampolgársági bizonyítványt! A nevek kitöltésénél magyar sorrendben, teljes nevet írjon ki.

 

Milyen mellékleteket kell csatolnom ahhoz, hogy megállapítható legyen az állampolgárságom?

Általában elegendő saját születési anyakönyvi kivonatát (külföldi irat esetén Apostille-hitelesítéssel és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva) és szülei házassági anyakönyvi kivonatát csatolnia, ha 

 • Ön vagy legalább egyik szülője Magyarországon született, vagy  
 • Önnek vagy legalább egyik szülőjének korábban volt magyar útlevele vagy személyazonosító igazolványa, illetve 
 • ha Önnek vagy legalább egyik szülőjének korábban már megállapították a magyar állampolgárságát (pl. állampolgársági bizonyítványt kapott).

Ha a fentiek nem igazak Önre, akkor ahhoz, hogy a magyar állampolgártól történő leszármazást igazolhassa, általában csatolnia kell még a (feltételezhetően) magyar állampolgár szülő születési anyakönyvi kivonatát, és az ő szüleinek házassági anyakönyvi kivonatát is.

Ha Ön vagy felmenői 1945 előtt hagyták el Magyarországot, célszerű egyéb magyar állampolgárságot igazoló vagy valószínűsítő okiratot is csatolni (például: régi magyar útlevél, személyazonosító igazolvány, illetőségi bizonyítvány, vagy korabeli állampolgársági okirat, korabeli magyar hatóság által kiadott irat, különösen iskolai bizonyítvány, munkakönyv, katonakönyv, lakcímbejelentő lap, névváltoztatási okirat stb.).

 

Miért van jelentősége a családi állapotomnak?

Magyarországon törvényi előírás, hogy a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeit (születés, házasság, házasság felbontása, halál) Magyarországon anyakönyveztetni kell. Enélkül a magyar állampolgárság megállapítására, magyar útlevél kiállítására sincs lehetőség.

 

a) Mi a teendőm, ha a családi állapotom nőtlen vagy hajadon?

Ha Magyarországon született, vagy rendelkezik magyar kiállítású anyakönyvi kivonattal, csatolja a születési anyakönyvi kivonatot, nincs további teendője.

Ha külföldön született és nincs magyar kiállítású anyakönyvi kivonata, töltse ki ezt a nyomtatványt!

Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki! A nevek kitöltésénél magyar sorrendben, teljes nevet írjon ki.

 

Csatoljon a nyomtatványhoz:

 • Születési anyakönyvi kivonatot (Apostille-hitelesítéssel és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva).
 • A szülők házassági anyakönyvi kivonatát.
 • Ha nem házasságból született, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni.
 • Nem magyar állampolgár szülő állampolgárságát igazoló okirat – pl. útlevél, állampolgársági bizonyítvány – másolatát.

 

b) Mi a teendőm, ha házas a családi állapotom?

Először az a) pont szerint döntse el, hogy szükség van-e a születése hazai anyakönyvezésére!

Ha Magyarországon házasodott, vagy már van magyar kiállítású házassági anyakönyvi kivonata, nincs további teendője.

Ha nem Magyarországon házasodott, és nincs magyar kiállítású házassági anyakönyvi kivonata, a házasság hazai anyakönyvezéséhez ezt a nyomtatványt kell kitöltenie. A kitöltés során figyeljen a következőkre:

Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki! A nevek kitöltésénél magyar sorrendben, teljes nevet írjon ki.

 

Csatoljon a kérelemhez:

 • Házassági anyakönyvi kivonatot.(Apostille-hitelesítéssel és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva)
 • A nem magyar állampolgár házastárs állampolgárságát igazoló okirat – pl. útlevél, állampolgársági bizonyítvány – másolatát.
 • Ha a házasságkötéskor valamelyik fél családi állapota elvált vagy özvegy volt, az ezt igazoló magyar vagy külföldi anyakönyvi kivonatot, bírósági ítéletet, amely konkrét dátummal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását és az eljáró hatóságot. (Apostille-hitelesítéssel és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva)
 •  

c) Mi a teendőm, ha elvált a családi állapotom?

Először az a) és b) pont szerint döntse el, szükség van-e a születésének és a felbontott házasságának hazai anyakönyvezésére!

Ha magyar bíróság bontotta fel a házasságot, vagy a magyar kiállítású házassági anyakönyvi kivonata megjegyzésben tartalmazza, hogy a külföldi bíróság felbontotta a házasságot, csatolja az anyakönyvi kivonatot, nincs további teendője.

Ha nincs ilyen anyakönyvi kivonata, töltse ki ezt a formanyomtatványt!

Csatolja azt a bírósági ítéletet, amely konkrét dátummal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását, az eljáró hatóságot, valamint a bontóítélet magyar fordítását, Apostille-hitelesítéssel ellátva.

 

d) Mi a teendőm, ha özvegy a családi állapotom?

Először az a) és b) pont szerint döntse el, szükség van-e a születésének és a házastársa halálával megszűnt házasságának hazai anyakönyvezésére!

Ha a házastársa magyar állampolgár volt, csatolja magyar kiadású halotti anyakönyvi kivonatát. Ha nincs ilyen kivonata, kezdeményeznie kell a halála hazai anyakönyvezését.

Ha a házastársa nem magyar állampolgár volt, csatolja halotti anyakönyvi kivonatát (Apostille-hitelesítéssel, és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva)

 

Melyik magyarországi hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

Az állampolgársági kérelmek ügyében Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság igazolása általában 6-12 hónapot vesz igénybe. A nagykövetségnek az eljárás gyorsítására nincs módja.