30 May

Tudománydiplomáciai támogatás segítségével 2017. május 22-től ötnapos szakmai látogatást teljesített Tunéziában dr. Németh István MAHAL elnök és Gyalog Gergő, a NAIK Halászati Kutatóintézet tudományos munkatársa. A látogatás során megállapodás született arról, hogy Tunézia Tengeri Tudományok és Technológiák Nemzeti Intézetének (Institut National des Sciences et Technologies de la Mer – INSTM) édesvízi akvakultúra kutatócsoport tagjai tanulmányozzák a korábban átadott magyar halászati kutatások projektlistáját és a  két fél kölcsönös előnyök mentén közös projekteket alakít ki, többek között süllő szaporítása, lárva és ivadék kori nevelése valamint az anyahalak genetikai szelekciója témaköreiben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyar delegáció felkereste Bizerte, Nabeul és Beja kormányzóságok tipikus völgyzárógáti halgazdaságait és megismerkedett a Tunéziában alkalmazott gyakorlatokkal. Megállapítást nyert, hogy egyes halfajták szaporításának technikáját Tunéziában is ismerik, de a lehetséges produkcióbiológiai kapacitások messzemenően nincsenek kihasználva a telepítések alacsony volumene és technológiája miatt. A Tunéziában kialakult gyakorlat a lárvakihelyezés, amelyről köztudomású az alacsony hatékonyság, mivel a kihelyezett lárva zsákmányul szolgál a víztározó idősebb halkorosztályai számára és így alacsony megmaradási százalékkal párosul. A magyar szakértői delegáció javasolta a halkeltetői kapacitás növelését és a szaporítóanyag előnevelésének kialakítását, valamit az édesvízi halak fogyasztásának növelésére irányuló marketing program beindítását.

Megállapodás született arról, hogy a MAHAL vállalja a süllő (Sander lucioperca) és a kínai pontyfajták szaporítását és előnevelését érintő magyar technológia átadását. Ennek keretében vállalja, hogy megismerteti a jövőre, saját költségen Magyarországra utazó tunéziai technikusokat a szaporítás hormonindukciós technológiájával, valamint a plankton szelekción alapuló előnevelési gyakorlattal. Bemutatja egy modern hazai halkeltető működését és az extenzív haltermelés Magyarországon alkalmazott gyakorlatát, valamint az extenzív halastavak multifunkciós hasznosítását. A kölcsönös vállalásokról írásos emlékeztető született.