21 Mar

Kétoldalú kapcsolataink és a külgazdasági tevékenységünk alakulása

Időszak

Import

Export

Áruforgalom (export+import)

Külkereskedelmi többlet

2014

29,7

86,0

115,7

56,2

2015

37,1

103,1

140,2

66,0

2016

37,9

98,4

136,3

60,5

2017

44,7

109,2

153,9

64,5

2018

50,1

104,1

154,2

54,0

Változás 2018/2017

+12,1%

-4,6%

+0,2%

-16,2%

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

/2017

Szolgáltatás Import

5,5

1,5

3,5

7,3

10,5

+44,1%

Szolgáltatás Export

1,8

1,0

2,2

3,3

2,1

-36,7%

Forrás: KSH (az adatok millió USD-ben értendők)

A KSH adatai alapján 2018-ban Tunézia Magyarország 60. legfontosabb külkereskedelmi partnere volt. Részaránya a teljes magyar külkereskedelemben 0,06%. Exportunkban 0,08%-os súllyal az 58., míg az importunkban 0,04%-os részaránnyal az 60. helyet foglalta el.

Afrikában Tunézia a 4. legfontosabb partnerünk Dél-Afrika, Egyiptom és Marokkó után, a földrésszel folytatott teljes külkereskedelmünk 12,1%-ával (14,2 %-al az import és 11,2%-al az export tekintetében). Ugyanez Közel-Kelet és Észak-Afrika (MENA) összehasonlításban a 7. legfontosabb helyre sorolja Tunéziát Izrael, Irak, Egyiptom, Arab Emírségek, Marokkó és Irán után, a térséggel folytatott teljes külkereskedelem 6,2%-ával (4,7 %-al az import és 7,4%-al az export tekintetében).

Legfontosabb export termékeink a gépek és szállítóeszközök (a teljes kivitelünk 72,0%-a) és azon belül is kiemelten a villamos gépek, készülékek és műszerek (a teljes kivitelünk 64,5%-a), valamint a különböző feldolgozott termékek; vegyi áruk, papír-, karton-, textil- és szövettermékek (a teljes kivitelünk 27,0%-a). Behozatalunkban első helyen a villamos gépek, készülékek és műszerek állnak (a teljes behozatalunk 65,4%-a), de nem elhanyagolható a híradástechnikai, hangrögzítő és lejátszó készülékek behozatala (11,9%) sem.

A 2017. évben realizált 13%-os rendkívüli forgalomnövekedést követően lassulás tapasztalható a kétoldalú kereskedelmi kapcsolataink fejlődésében. Az összforgalom 0,2%-os növekedéssel már tartósan is meghaladja a 150 millió dollárt, de ez 2018-ban már inkább csak a behozatalunk továbbra is dinamikus növekedésének, mintsem a kivitelünk fejlődésének köszönhető. Az export 4,6%-os csökkenést mutat 2017-hez képest, míg az import 12,1%-os növekedést realizál az elmúlt évhez viszonyítva. 

8,5%-os növekedést mutat a teljes kivitelünk 27,0%-át kitevő feldolgozott termékek exportja. Ezen belül kiemelten a szerves vegyi termékek 5,7 millió dollárt elérő (16,2%-os növekedés), a papír, karton, papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült termékek 2,8 millió dollárt elérő (68,6%-os növekedés), a nemfémes ásványból készült termékek 1,0 millió dollárt elérő (55,9%-os növekedés), a szakmai-, tudományos-, ellenőrző műszerek és készülékek 1,4 millió dollárt elérő (66,5%-os növekedés) és a máshol fel nem tüntetett gumigyártmányok immár 1,3 millió dollárt elérő (26,4%-os növekedés) kivitele gyarapodott. Értékében még egy- egy millió dollár alatt marad, de százalékában legjelentősebb növekedést az illóolaj és rezinoid, illatanyag, testápolási-, fényesítő- és tisztítószer (119,4%-os növekedés) és a műanyag alapanyag (104,9%-os növekedés) kivitele realizált. Közel egymillió dollárral csökkent ugyanakkor a fa és parafatermékek (75,9%-os csökkenés), valamint 0,5 millió dollárral a textilfonal, szövet és textilipari gyártmányok (8,5%-os csökkenés) kivitele.

A 2017. év során 8,8%-os növekedést realizáló gépek és szállítóeszközök kivitele 2018-ban 8,7%-os visszaesést mutat 2017-hez képest. A 2017-ben még 72,5 millió dollár értékű villamos gép, készülék és műszer kivitele 7,4%-os visszaesést követően csak 67,2 millió dollárt ért el 2018-ban és 9,1%-os visszaesést mutatott az általános rendeltetésű ipari gépek és berendezések kivitele is, amely így 2018-ban csak 1,6 millió dollárt ért el. A legdrasztikusabb visszaesés – a Suzuki tunéziai értékesítésének 2017. évi megjelenését követően – a közúti járműkivitelünkben következett be 42,6%-al, amely kivitelünk így 2018-ra évi 2,5 millió dollár körül stabilizálódik. 38,4%-al növekedett ugyanakkor az irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezések (1,9 millió dollár) és 66,1%-al a híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülékek (1,2 millió dollár) kivitele. Összesen évi hatszázezer euróval az élelmiszeripari kivitelünk nem éri el a teljes export 0,6%-át sem.

A Tunéziából származó behozatalunk 12,1%-os növekedést követően, meghaladja az 50 millió dollárt, ami javarészt a teljes behozatal 9,2%-át kitevő és 4,6 millió dollárt elérő feldolgozott termékek 128%-os növekedésének valamint a 44,6 millió dollárt elérő és a teljes behozatalunk 89,0%-át jelentő gépek és szállítóeszközök 6,6%-os növekedésének eredménye. A feldolgozott termékeken belül 38 szorosára, illetve 2,0 millió dollárra növekedett a szakmai-, tudományos-, ellenőrző műszerek és készülékek behozatala és 14 szeresére növekedett a máshol fel nem tüntetett, különféle feldolgozott termék behozatala is. 74,4 %-os növekedést realizált a papír, karton, papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült termékek behozatala, 93,5%-os növekedést mutat a műanyag termék és 17,7%-os növekedést az illóolaj és rezinoid, illatanyag, testápolási-, fényesítő- és tisztítószer behozatalunk. Az élelmiszeripari behozatalunk 8,9%-os növekedést követően a teljes behozatal 1,5%-át teszi ki.  

Az MNB adatai alapján mind a Tunéziából Magyarországra, mind a Magyarországról Tunéziába irányuló működőtőke-befektetés elenyésző, habár a 9%-ra mérsékelt magyar nyereségadónak köszönhetően határozottan több a magyarországi befektetés iránt érdeklődő tunéziai megkeresés, mint korábban. Tunéziai tulajdonhányad jelenleg az alábbi magyar vállalkozásokban mutatható ki: Taurus Reisen Idegenforgalmi, Utazásszervező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Sun & Fun Holidays Kft, Medina Tours Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, R.H. Mak Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Sarom International Kft, Sestante Ingatlanbetéti Társaság és Oxford Express Fordító és Szolgáltató Kft. Tunéziában magyar tulajdonosa jelenleg a Bizz Steel Sarl. és az Arsisco Maghreb Sarl. vállalatoknak van.