Házasságipar

 

A Tunéziára (is) oly jellemző „házasságipar” egyre jelentősebb méreteket ölt, a beadott tartózkodási kérelmek mintegy 90%-át ún. vegyes-házaspárok, vagy házasságra készülő „vegyes-párok” tunéziai tagjai nyújtják be.A bejegyzésekből kitűnik az is, hogy a „magyar feleség” csak egy lehetőség a sok közül – a „konzultációk” azt is egyértelművé teszik, hogy az „érdekeltek” egymás között ajánlgatják a különböző Schengen-államokban nőismeretség terén adódó lehetőségeket. Bizonyos jelek arra utalnak, hogy Magyarországon is szervezett formákat ölt az internetes „házasságközvetítés”.

 

Sok esetben tunéziai fiatalok a schengeni övezetben tevékenykedő magyar hölgyek ismeretségét is keresik vagy külföldön működő magyar (általában „munkaközvetítéssel” is foglalkozó) cégeken keresztül igyekeznek beutazási engedélyekhez jutni.

 

A fennálló kockázatok miatt nyomatékkal kérjük a tunéziai házasságkötésre készülő, magyar állampolgárságú hölgyeket egyénileg tervezett tunéziai látogatásaik és kapcsolatépítéseik körültekintő mérlegelésére. (Bővebb információ a jelenségről: https://wmn.hu/kult/57900-mi-mindent-lehet-megtenni-egy-szerelemehes-onbizalom-hianyos-novel--megneztuk-a-dragam-en-szeretlek-cimu-dokumentumfilmet)”

 

 

Egy magyar és egy tunéziai állampolgár, Tunéziában kötendő házasságkötéséhez az alábbi okmányokat szükséges benyújtani az illetékes tunéziai hatósághoz.

magyar fél részéről szükséges dokumentumok:

  • útlevél
  • születési anyakönyvi kivonat
  • családi állapotot igazoló okirat
  • orvosi igazolás (a háziorvosnak szükséges igazolni, hogy „nem szenved semmilyen fertőző betegségben”)

A fenti dokumentumokra a házasságkötés előtt az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (Központ: Budapest 1062, VI. ker. Bajza u. 52., Telefon: +36-1-428-9600 Telefax: +36-1-428-9611 hivatalos francia fordítást szükséges készíttetni. A fordítás készítése előtt az okiratnak számító és tunéziai közigazgatási eljárásban felhasználni kívánt dokumentumokat hitelesíteni kell.

Felhívjuk a T. magyar állampolgárok figyelmét, hogy a házasságkötéshez szükséges dokumentumok fordítását kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda végzi. (magyar nyelvről francia nyelvre, illetve a hazai anyakönyvezéshez francia, arab nyelvről magyar nyelvre).

 

Tunézia 2018 márciusában formálisan csatlakozott az Apostille Egyezményhez, majd 2019 februárjában az Egyezmény Tunéziában is hatályba lépett. A Tunéziában felhasználásra kerülő magyar okiratok esetén a magyar  Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya (1027 Budapest, Nagy Imre tér 4., Telefon: 06 - 1 - 458 1000) a magyar okiratokat "Apostille"-jal látja el és az okiratok hitelesítését követően azok a felhasználás szerinti országban (Tunéziában) közvetlenül felhasználhatók és nem szükséges a korábbi gyakorlat szerint Tunézia Magyarországon akkreditált külképviseletével felülhitelesíteni. 

 

Ezúton tájékoztatjuk a T. Érdeklődőket, hogy a Magyary Egyszerűsítési Program eredményeképpen 2013. március 1-től a magyar jogban megszűnik a házasságkötési tanúsítvány jogintézménye[1].

Ennek megfelelően ettől az időponttól kezdődően sem a belföldön illetékes magyar hatóságok, sem a konzuli tisztviselők nem állíthatnak ki tanúsítványt a külföldön történő házasságkötéshez, illetőleg a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a házasságkötési tanúsítvány megszűnése nem érinti a családi állapot igazolás jogintézményét, amelyet a magyar hatóságok természetesen továbbra is kiállítanak.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a külföldi állampolgárok Magyarországon történő házasságkötéséhez a magyar anyakönyvvezetők továbbra is kérik a külföldi állam erre felhatalmazott hatósága által kiállított házasságkötési tanúsítványt.

Felhívjuk a T. Ügyfelek figyelmét arra, hogy 2013. március 1-jét követően a tanúsítvány kiállítására már nincs lehetőség.

Magyarország Tuniszban működő Nagykövetsége, a T. tunéziai hatóságokat tájékoztatta a fentiekről, amennyiben a tunéziai hatóságok továbbra is kérik a házassági tanúsítvány igazolását, úgy külképviseletünk kiállítja azt az igazolást, amelyben jelezzük, hogy 2013. március 1-től a házasságkötési tanúsítvány jogintézménye megszűnt.

Kérjük a T. magyar állampolgárokat, amennyiben a fenti igazolásra igényt tartanak, úgy azt jelezzék konzuli osztályunk felé ( consulate.tun@mfa.gov.hu ). Az igazolás személyesen vehető át, illetékmentes.

Hasznos oldalak:

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/felulhitelesites

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-kulfoldi-felhasznalasra-szant-okiratok-felulhitelesitesenek-rendjerol

tunéziai fél részéről az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • copie du passeport;
  • extrait de l’acte de naissance;
  • certificat de célibat ou de divorce;
  • pour les divorcés il faut le jugement du divorce délivré par les autorités compétentes;
  • certificat de residence délivré par la police tunisienne;
  • acte (de capacité et de volonté) de mariage – délivré par un notaire ou un avocat et il doit contenir la phrase „d’apres ma connaissance, devant la loi tunisienne ce mariage n’a pas d’objection” ou l’équivalent en arabe. ( L’administration hongroise demande la signature du/de la marié(e).

A házasság magyar anyakönyvezéséhez, a felsorolt fenti dokumentumokat, illetve a francia vagy az arab nyelvű házassági anyakönyvi kivonat, továbbá házassági szerződés (amennyiben készült) Apostille pecsét által történő hitelesítését az illetékes jegyzők végzik Tunéziában, melyeknek listáját az alábbi internetes oldalon érhetik el:

http://www.e-justice.tn/index.php?id=474

 

Fenti eljárás alapja, hogy 2019. február 4-én megkezdődött a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában 1961. október 5-én kelt Apostille egyezmény – melyhez Tunézia 2018. március 30-án csatlakozott - gyakorlati alkalmazása.

Fentiekre tekintettel a Tunéziában kiállított, és Magyarországon közigazgatási eljárásban felhasználni kívánt okiratok diplomáciai felülhitelesítését a nagykövetség konzuli osztálya 2019. február 5. napjától mellőzi.

 

Kérjük, amennyiben a tunéziai anyakönyvvezető arab nyelvű házassági anyakönyvi kivonatot ad át, azt ne fordítsák/fordítassák le Tunéziában sem francia nyelvre, sem angol nyelvre, tekintettel arra, hogy az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda az arab eredetiről más idegen nyelvre lefordított dokumentum fordítását nem tudja elvégezni, azt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal nem fogadja el.

Külképviseletünk nem vállal sem fordítást, sem tolmácsolást.

Tunéziában nincs olyan fordítóiroda, sem szakfordító, aki a hazai anyakönyvezéshez hiteles fordítást tud végezni.

Hasznos link:

Elérhetőségek:

Külgazdasági és Külügyminisztérium
1027 Budapest Nagy Imre tér 4.

Tunéziai Köztársaság Budapesti Nagykövetsége
1126 Budapest, Nárcisz utca 36.
Tel: 336-1616; 336-1617
Fax: 325-7291
Email: at.budapest@t-online.hu

 

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
www.offi.hu/
1062 Budapest, Bajza u. 52.

Postacím: 1394 Budapest, Pf. 359
Telefon: +36-1-428-9600 
Telefax: +36-1-428-9611

Tunéziai Külügyminisztérium elérhetősége:

Ministère des Affaires Étrangères

Avenue de la Ligue des Etats arabes, Nord Hilton 1030 Tunis
Tél. : +216 71 840 429 
Fax : +216 71 785 025 
e-mail : mae@diplomatie.gov.tn
www.diplomatie.gov.tn (francia, angol, arab nyelvű oldal)

FIGYELMEZTETÉS!

A házasság megkötése nem jelenti automatikusan a harmadik ország állampolgára részére, a beutazási engedély megadását!

Kérjük a T. magyar állampolgárokat, hogy házasságkötés előtt tájékozódjanak külképviseletünk honlapján, vagy érdeklődjenek telefonon keresztül, illetve kérdéseiket megküldhetik a consulate.tun@mfa.gov.hu e-mail címre.

További jó böngészést kívánunk tuniszi külképviseletünk honlapján!