SCHENGENI VÍZUM- ÉS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK

 

RÖVID TÁVÚ TARTÓZKODÁS („C” típusú vízum)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vízum előzetes beutazási engedély, amely birtokosát nem jogosítja fel automatikusan a belépésre. A beutazás és tartózkodás feltételeinek igazolását a határátkeléskor is kérhetik az utastól. Amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy a határról visszafordíthatják.

A vízumeljárásra vonatkozó eljárási szabályokról ide kattintva tájékozódhat.

A Tunézia vonatkozásában bevezetett harmonizált lista a kérelemhez csatolandó okiratokra vonatkozóan itt érhető el.

Figyelem!

A fenti okmányokon túl, a vízumkiadó hatóság további igazolások bemutatását is kérheti a cél alátámasztását illetően.

A dokumentumokat lehetőség szerint eredetiben kell a kérelemhez csatolni, amennyiben az eredeti iratra az ügyfélnek a későbbiekben még szüksége van, úgy egy fénymásolatot is mellékelni kell.

A konzulátus fenntartja magának a jogot, hogy a közölt adatok és a benyújtott dokumentumok hitelességét megvizsgálja. Valótlan adatközlés egymagában is magával vonja a vízumkérelem elutasítását.

HOSSZÚ TÁVÚ TARTÓZKODÁS („D” típusú tartózkodási engedély és tartózkodási engedély felvételére jogosító vízum)

A 90 napot meghaladó tartózkodás szabályozása nemzeti hatáskör, tehát nincs egységes gyakorlat a schengeni tagállamok között. A Magyarországra hosszabb távra beutazni és ott tartózkodni kívánó külföldi tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújthat be az illetékes magyar külképviseleten. Ennek pozitív elbírálása esetén a kérelmező tartózkodási engedély felvételére jogosító vízumot kap, melynek birtokában beutazhat Magyarországra.

A Schengeni Megállapodásnak, valamint a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexnek a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása tekintetében történő módosításáról szóló 265/2010/EU rendelet értelmében valamely schengeni tagállam által kiadott hosszú távú tartózkodásra jogosító (D) vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgár bármely hathónapos időszakban legfeljebb három hónapos időtartamra a tartózkodási engedély jogosultjával azonos feltételekkel utazhat más tagállamokba.

A tartózkodási engedély és egyben tartózkodási engedély felvételére jogosító kérelem benyújtásának, az eljárásnak szabályairól, a kérelemhez csatolandó okiratok listájáról, a kérelem formanyomtatványról az alábbi honlapon tájékozódhat:

http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem benyújtása során figyelemmel kell lenni a Közösségi Vízumkódex (810/2009/EK rendelet) előírásaira is.

A fenti okiratokon túl, az eljáró hatóság további igazolások bemutatását is kérheti a tényállás teljeskörű tisztázása érdekében.

A dokumentumokat lehetőség szerint eredetiben kell a kérelemhez csatolni, amennyiben az eredeti iratra az ügyfélnek a későbbiekben még szüksége van, úgy egy fénymásolatot is mellékelni kell.

A konzulátus fenntartja magának a jogot, hogy a közölt adatok és a benyújtott dokumentumok hitelességét megvizsgálja. Valótlan adatközlés egymagában is magával vonja a vízumkérelem elutasítását.

A vízumkérelmekhez csatolt fényképre vonatkozó előírások:

A fénykép legyen:

  • 1 db 6 hónapnál nem régebbi,
  • színes,
  • igazolvány méretű (35-40 mm széles),
  • éles, jó minőségű,
  • egész-arcos,
  • egyszínű, világos háttér előtt,
  • fejfedő nélkül, kivéve a vallási okokból viselt fejfedőt,
  • szemből fényképezett.

Szemüveg viselése megengedett, feltéve, hogy a szemek jól láthatóak maradnak, és a fény nem tükröződik vissza a lencse üvegén.

Fejfedő (kendő) használata csak vallási okokból megengedett, feltéve, hogy az arc továbbra is jól kivehető a fotón.

A fényképnek meg kell felelnie a fenti előírásoknak. Amennyiben azok nem teljesülnek, a kérelmezőt új, a feltételeket kielégítő fénykép benyújtására szólítjuk fel.

A fenti adatok tájékoztató jellegűek.